Proiect finanţat cu sprijinul financiar al Programului RO10 - CORAI, program finanţat de Granturile SEE 2009-2014 şi administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială.

1. Analize ştiinţifice / studii

 • Studiu privind implicarea autorităţilor locale în reducerea expunerii persoanelor defavorizate la contexte discriminatorii
 • Studiu privind implicarea instituţiilor educaţionale în reducerea expunerii persoanelor defavorizate la contexte discriminatorii
 • Studiu privind expunerea persoanelor defavorizate la contexte discriminatorii

2. Campanii de informare şi conştientizare

 • Campanii de informare şi conştientizare a reprezentanţilor autorităţilor locale din judeţ
 • Campanii de informare şi conştientizare a reprezentanţilor instituţiilor educaţionale din judeţ
 • Campanii de informare şi conştientizare a reprezentanţilor populaţiei majoritare din judeţ

3. Activităţi de tip reţea/structuri formale de cooperare

 • Seminarii de schimb şi transfer de bune practici privind combaterea practicilor discriminatorii şi excluziunii sociale
 • Conferinţe privind exemplele de bune practică în domeniul combaterii practicilor discriminatorii şi excluziunii sociale
 • Ateliere de lucru privind dezvoltarea unor soluţii de combatere a practicilor discriminatorii şi excluziunii sociale

4. Instruiri / activități de formare

 • Sesiuni de instruire adresate factorilor de decizie din autorităţile locale
 • Sesiuni de instruire adesate factorilor de decizie şi specialiştilor din ONG-uri
 • Sesiuni de instruire adresate specialiştilor din serviciile publice (profesori, poliţişti, asistenţi sociali, psihologi)
 • Sesiuni de instruire adresate reprezentanţilor grupurilor locale de iniţiativă
 • Sesiuni de instruire adresate reprezentanţilor grupurilor vulnerabile

5. Dezvoltare şi testarea de politici, strategii etc.

 • Procedură privind colaborarea dintre instituţiile publice şi comunitate pentru asigurarea accesului la educaţiei şi egalităţii de şanse
 • Strategie de dezvoltare instituţională pentru asigurarea accesului la educaţie şi egalităţii de şanse
 • Instrument de evaluare a segregării în comunitatea locală
 • Instrument de evaluare a segregării în instituţiile şcolare
 • Metodologie de identificare precoce a expunerii persoanelor defavorizate la contexte / măsuri discriminatorii în comunitate sau în şcoală
 • Plan de acţiune privind incluziunea şcolară a grupurilor dezavantajate, adaptat condiţiilor locale