Proiect finanţat cu sprijinul financiar al Programului RO10 - CORAI, program finanţat de Granturile SEE 2009-2014 şi administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială.

Activităţi suplimentare PLUS

Prin activităţile suplimentare PLUS se urmărește aprofundarea calitativă a serviciilor furnizate beneficiarilor ca urmare a solicitărilor realizate de aceștia pe perioada de implementare a proiectului ASPIR.

Cursuri de scriere de proiecte

Această activitate a presupus realizarea unor cursuri de formare privind redactarea cererilor de finanțare pentru accesarea fondurilor nerambursabile pentru implementarea unor proiecte educaţionale sau sociale, cu accent pe granturile SEE. Au fost organizate 4 programe de formare (16 ore), cu mai mult de 100 de beneficiari (cadre didactice din judeţ).

Consultanță educaţională

Această activitate a presupus consultanța acordată instituțiilor educaţionale pentru utilizarea instrumentelor, procedurilor etc. elaborate în cadrul proiectului ASPIR pentru crearea unui climat incluziv şi asigurarea egalității de șanse la educație. Au fost desfăşurate activităţi de consultanţă în 6 unităţi şcolare din judeţ (15 ore în fiecare unitate şcolară), beneficiarii fiind cadrele didactice.

Activităţi de informare privind inovația educaţională

Aceste activităţi au presupus informarea actorilor educaționali cu privire la modelul norvegian de asigurare a incluziunii sociale şi educaţionale şi de combatere a discriminării în instituţiile educaţionale. Au fost organizate 3 activităţi de informare, cu mai mult de 75 de reprezentanţi ai instituţiilor educaţionale participanţi la aceste activităţi.