Proiect finanţat cu sprijinul financiar al Programului RO10 - CORAI, program finanţat de Granturile SEE 2009-2014 şi administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială.

Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Vrancea, în calitate de promotor de proiect, a organizat în data de 23.06.2016, în Sala de Ședințe a Consiliului Județean Vrancea, Conferința de finalizare a proiectului „ASPIR – Acces la Servicii Publice pentru Integrarea Romilor din județul Vrancea", finanțat prin intermediul Mecanismului Financiar al Spațiului Economic European (SEE) 2009-2014" în cadrul Programului RO 10 ,,Copii şi tineri în situații de risc şi inițiative locale şi regionale pentru reducerea inegalităților naționale şi promovarea incluziunii sociale".

Proiectul a cărui valoare a fost de 775.081 lei (din care 658.818,85 lei au reprezentat grantul SEE şi 116.262,15 lei cofinanțare publică) a fost implementat în perioada mai 2015 - iunie 2016 (ianuarie 2017, inclusiv activităţile finanțate prin facilitarea PLUS) de parteneriatul format din C.J.R.A.E. Vrancea, Consiliul Județean Vrancea şi Intercultural Iceland (partener din statele donatoare).

La Conferința de finalizare a proiectului au participat reprezentanții instituțiilor partenere, ai Inspectoratului Școlar Județean Vrancea şi unităților şcolare din județ, ai autorităților publice locale, ai ONG-urilor și grupurilor locale de inițiativă pentru promovarea incluziunii sociale, membrii ai asociațiilor profesionale interesate de incluziunea socială a romilor și combaterea discriminării, reprezentanți ai grupurilor dezavantajate, cadre didactice.

În cadrul evenimentului au fost prezentate informaţii referitoare la implementarea proiectului şi resursele dezvoltate prin proiect: analize științifice privind implicarea autorităților publice locale, instituțiilor educaţionale şi populației minoritare în activităţi de combatere a discriminării şi promovare a incluziunii sociale, instrumente specifice (o strategie, o procedură, o metodologie, un plan de acțiune şi două instrumente de evaluare) de combatere a inegalității, discriminării şi marginalizării populației rome, care să faciliteze colaborarea dintre autoritățile locale şi societatea civilă, precum şi informaţii despre modalitatea în care pot fi accesate aceste resurse de către toate instituţiile sau persoanele interesate. Cherry Hopton, reprezentata Intercultural Iceland, a împărtășit auditoriului concluziile sale după experiența de colaborare cu instituţiile din județul Vrancea pe perioada implementării proiectului.

Conferința a fost finalizată cu stabilirea unor obiective pe termen mediu şi lung pentru continuarea eforturilor depuse prin proiectul ASPIR pentru îmbunătățirea accesului la servicii publice a populației de etnie romă din județul Vrancea, în special în ceea ce privește educația şi formarea continuă, precum şi pentru creșterea gradului de includere a societății civile în procesul decizional pentru promovarea incluziunii educaţionale şi socio-profesionale a membrilor grupurilor dezavantajate la nivelul județului Vrancea.