Proiect finanţat cu sprijinul financiar al Programului RO10 - CORAI, program finanţat de Granturile SEE 2009-2014 şi administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială.

Mecanismul financiar al Spaţiului Economic European (SEE) 2009-2014

Programul RO10 - CORAI

http://eeagrants.org

EEA Grants and Norway grants: contribuția statelor donoare (Islandei, Norvegia şi Liechtenstein) pentru reducerea diferențelor economice şi sociale şi pentru stimularea relațiilor bilaterale cu 16 state din centrul, sudul Europei şi țările baltice;
Valoarea totală EEA Grants and Norway grants 2009-2014: 1.978 mld. Euro;
Domenii de acțiune: protecția mediului, schimbări climatice şi energii regenerabile, societatea civilă, dezvoltare socială, protecția moștenirii culturale, cercetare şi educație etc.
Priorități diferite pentru fiecare ţară beneficiară!

Valorarea EEA Grants and Norway grants 2009-2014 în România: 305.950.000 Euro.
Priorităţi (key areas of support):

 • Sprijinirea reformei judiciare, prevenirea criminalității internaționale organizate;
 • Sprijinirea grupurilor vulnerabile, inclusiv a populației rome;
 • Creșterea competivităţii întreprinderilor „verzi", stimularea inovației în domeniu;
 • Sprijinirea societății civile pentru promovarea justiției sociale, democrației şi dezvoltării durabile.

Fondul Român de Dezvoltare Sociala (FRDS)
http://www.frds.ro

 • FRDS este un organism non-profit, autonom, care sprijină comunitățile si grupurile dezavantajate promovând abordarea participativă, în care membrii comunităților identifică problemele locale si aleg pe aceea care este considerata prioritară pentru finaţare.
 • înființat prin Legea 129/1998, FRDS a contribuit la administrarea a 6 scheme de grant adresate preponderent comunităților sărace si izolate, majoritatea din mediul rural, si a participat la implementarea efectivă unor proiecte de interes național, sectorial şi local;
 • rata de absorbție a fondurilor atrase: 98%;
 • aprecierile finanțatorilor privind managementul si calitatea intervențiilor „highly satisfactory”.
 • FRDS își desfășoară activitatea la sediul central, în București şi în tara, la cele 2 sucursale (Iași si Alba Iulia) si colaborează cu experți independenți de teren (facilitatori comunitari, evaluatori de proiecte si supervizori) care sprijină si urmăresc activitatea beneficiarilor de fonduri, atât în faza de pregătire a proiectelor, cât si în cea de implementare.
 • Portofoliul FRDS include, pe lângă 6 scheme de grant gestionate, participarea în calitate de partener la proiecte finanțate din fonduri europene si din fonduri private.
 • Din anul 2013, Fondul Român de Dezvoltare Sociala (FRDS) a fost desemnat Operator de Program pentru Programul RO10-CORAI, finantat prin intermediul Granturilor SEE 2009-2014, având ca partener de program Consiliul Europei.

Programul RO10-CORAI
http://www.granturi-corai.ro

 • Programul RO10 "Copii si tineri aflati in situatii de risc si initiative locale si regionale pentru reducerea inegalitatilor nationale si pentru promovarea incluziunii sociale" (CORAI);
 • Valoarea programului: 31.764.706 de Euro;
 • Durata programului: 2013-2017;
 • Programul CORAI contribuie la obiectivele generale ale Mecanismului Financiar al Spațiului Economic European (SEE) de a reduce disparitățile economice și sociale în Europa și de a întări relațiile bilaterale între România și Statele Donatoare - Norvegia, Islanda si Liechtenstein.
 • Obiective principale: îmbunătățirea situației copiilor şi tinerilor aflați în situații de risc social (cu o atenție specială acordată populației de etnie romă), respectiv dezvoltarea de inițiative menite să reducă inegalitățile şi să combată discriminarea grupurilor vulnerabile la excluziunea socială şi economică;
 • Operator de Program: Fondul Roman de Dezvoltare Sociala (FRDS) a fost desemnat Operator de Program pentru Programul CORAI, potrivit Memorandumului de Înțelegere dintre Islanda, Principatul Liechtenstein, Regatul Norvegiei si Guvernul României;
 • Partener de program: Consiliul Europei - Directoratul pentru Cetățenie Democratică şi Participare.