Proiect finanţat cu sprijinul financiar al Programului RO10 - CORAI, program finanţat de Granturile SEE 2009-2014 şi administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială.

Grup ţintă principal:

Factori de decizie și specialiști (entități publice) – reprezentanții autorităților locale în U.A.T. cu populație semnificativă de etnie romă.

Grupuri ţintă secundare:

  • factori de decizie și specialiști (ONG-uri)
  • membri ai unor asociații profesionale
  • reprezentanți ai grupurilor locale de inițiativă
  • persoane aparținând grupurilor vulnerabile

Beneficiarii proiectului aparţin unităţilor administrative-teritoriale (UAT) unde mai mult de 5% din totalul populaţiei este de etnie romă (municipiul Adjud, oraşul Mărăşeşti, comunele: Slobozia Bradului, Tâmboieşti, Chiojdeni, Homocea, Ciorăşti, Sihlea), precum şi UAT-urilor cu populaţie semnificativă de etnie romă, dar mai puţin de 5% conform datelor de la ultimul recensământ (comunele: Pufeşti, Vulturu, Bordeşti, Răcoasa, Suraia, Tulnici, Măicăneşti).