Proiect finanţat cu sprijinul financiar al Programului RO10 - CORAI, program finanţat de Granturile SEE 2009-2014 şi administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială.

A) elaborarea şi testarea a 6 instrumente specifice (o strategie, o procedură, o metodologie, un plan de acţiune şi două instrumente de evaluare) de combatere a inegalităţii, discriminării şi marginalizării populaţiei rome, care să faciliteze şi colaborarea dintre autorităţile locale şi societatea civilă.

B) stabilirea şi asigurarea funcţionării optime pe perioada de implementare şi sustenabilitate a 3 reţele de schimb şi transfer de bune practici între reprezentanţii autorităţilor locale, unităţilor şcolare, reprezentanţii serviciilor publice şi ONG-urilor, populaţiei rome.

C) dezvoltarea competenţelor şi expertizei a 150 de reprezentanţi ai autorităţilor locale, 300 de profesionişti implicaţi în domeniul incluziunii sociale, 20 de reprezentanţi ai ONG-urilor şi 30 de reprezentanţi ai grupurilor de iniţiativă precum şi dezvoltarea abilităţilor de integrare socială a 400 de persoane aparţinând grupurilor vulnerabile.