Proiect finanţat cu sprijinul financiar al Programului RO10 - CORAI, program finanţat de Granturile SEE 2009-2014 şi administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială.

  • stimularea cooperării entităţilor publice şi private prin sprijinirea măsurilor care au în vedere îmbunătăţirea accesului la servicii publice, educaţie şi formare, constituirea de reţele de schimb de experienţă şi includerea societăţii civile în procesul de decizie
  • elaborarea şi implementarea unor măsuri coerente la nivel local care să vizeze inegalitatea, discriminarea și marginalizarea, iniţiate într-o manieră participativă de către autorităţile publice locale, instituţiile educaţionale și societatea civilă, inclusiv membrii comunităţii rome din aria de implementare
  • stabilirea formală şi asigurarea funcţionalităţii unor relaţii de parteneriat relevante între instituţiile publice, unităţile şcolare şi comunitatea locală pe tema incluziunii sociale și a anti-discriminării
  • dezvoltarea competenţelor profesionale ale specialiştilor implicaţi în domeniul incluziunii sociale