Proiect finanţat cu sprijinul financiar al Programului RO10 - CORAI, program finanţat de Granturile SEE 2009-2014 şi administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială.

Ateliere de lucru, 26-27 februarie 2016

Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Vrancea vă invită să participaţi vineri, 26 februarie 2016, ora 13,30, şi sâmbătă, 27 februarie 2016, ora 10,30, în sala de şedinţe a Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă „Elena Doamna" Focşani, la Atelierele de Lucru : „Accesarea Granturilor SEE- modalităţi de dezvoltare a unor soluţii de combatere a practicilor discriminatorii şi excluziunii sociale".